צריך עדכון פלאש לחצו כאן

    כללי   כללי
 
נושא: ביטוח תרופות מחוץ לסל
תקציר :
מאת: גבי לב

תרופות רבות אינן מכוסות בסל הבריאות ובפרט היקרות שבהן.הביטוח משלם עבור תרופות המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל ,בארה"ב ,באיחוד הארופי ובעוד 6 מדינות נוספות.כמו כן ניתן לקבל כיסוי לתרופות המאושרות לשימוש בסל הבריאות אך התוויתן בסל  אינה תואמת את הצורך הרפואילטיפול במצבו הרפואי של המבוטח .
הביטוח מכסה תרופות שלא אושרו לשימוש אך הוכרו כיעילות לטיפול ותרופות יתום .סכום הביטוח המירבי הינו כ -3 מיליון ש"ח למבוטח  ועד כ-15 מיליון ש"ח לכל תקופת הביטוח .
(טל"ח ,המפורט לעיל הינו מידע אינפורמטיבי בלבד ,תנאי הפוליסה  והחיתום הינם הקובעים את תנאי הביטוח).

  "כל הזכויות שמורות למחבר"